15. Các cây thuốc và vị thuốc chữa mắt, tai, mũi, họng