14. Các cây thuốc và vị thuốc chữa vết thương rắn rết cắn