13. Các cây thuốc và vị thuốc chữa tê thấp, đau nhức