11. Các cây thuốc và vị thuốc chữa nhuận tràng, tẩy