10. Các cây thuốc và vị thuốc chữa đi lỏng, đau bụng