thuoctrongvuon

thuoctrongvuon

Cây đương quy

Đương Quy còn gọi là tần quy, vẫn quy. Tên khoa học Angelica sinensis (Oliv.) Diels, (Angelica polymorpha Maxim. var. sinensis Oliv). Thuộc họ Hoa tán apraceae (Umbelliferae). Đương quy...

Read more
Cây gai

Cây gai còn gọi là trữ ma (Trung Quốc).Tên khoa học Boehmeria nivea (L) Gaud. (Urtica nivea L.). Người ta dùng củ gai (Radix Boehmeriae) là rễ phơi hay sấy...

Read more