thuoctrongvuon

thuoctrongvuon

Biểu hiện Ban Sởi

Ban sởi là một bệnh phần lớn xuất hiện với trẻ em, nhưng ban sởi cũng được thấy xuất hiện ở người trưởng thành. Biện chứng Đông y: Dương tà...

Read more
Cây đương quy

Đương Quy còn gọi là tần quy, vẫn quy. Tên khoa học Angelica sinensis (Oliv.) Diels, (Angelica polymorpha Maxim. var. sinensis Oliv). Thuộc họ Hoa tán apraceae (Umbelliferae). Đương quy...

Read more
Page 1 of 2 1 2