thuoctrongvuon

thuoctrongvuon

Cây gai

Cây gai còn gọi là trữ ma (Trung Quốc).Tên khoa học Boehmeria nivea (L) Gaud. (Urtica nivea L.). Người ta dùng củ gai (Radix Boehmeriae) là rễ phơi hay sấy...

Read more